Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is gebleven bij het nakomen van een verbintenis tot betaling van een geldsom.

Er wordt sinds 1 december 2002 onderscheid gemaakt tussen de wettelijke rente die van toepassing is op transacties tussen ondernemingen(of tussen ondernemingen en overheidsinstanties), handelstransacties en de wettelijke rente die geldt voor alle transacties die geen handelstransacties zijn(niet - handelstransacties).De wettelijke rente voor niet - handelstransacties(ex.art. 6:119 BW) wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur(ex.art. 6:120, lid 1 BW) en gepubliceerd in het Staatsblad.

Huidige percentage

2 % per 1 jan 2015

IngangsdatumPercentage
1-1-20152 %
1-7-20123 %
1-7-20114 %
1-1-20103 %
1-7-20094 %
1-1-20076 %
1-2-20044 %
1-8-20035 %
1-1-20027 %
1-1-20018 %
1-1-19986 %
1-7-19965 %
1-1-19967 %
1-1-19958 %
1-1-19949 %
1-7-199310 %
1-1-199212 %
1-7-199011 %
1-1-199010 %
1-4-19878 %
1-1-19839 %
1-4-198012 %
1-1-197910 %
1-4-19768 %
1-5-197410 %
1-11-19728 %
1-3-19719 %
1-1-19355 %